podatki

Podatki dla prowadzących działalność gospodarczą w Niemczech


Podatki w Niemczech, wbrew powszechnej w Polsce opinii, są niższe niż w naszym kraju. Szczególnie do pewnego, dość wysokiego jak na polskie warunki, poziomu dochodów. Wyższe są na pewno podatki płacone przez przedsiębiorstwa posiadające osobowość prawą oraz inne podatki, nie związane z dochodami osobistymi.

Zgodnie z polsko-niemiecką umową o unikaniu podwójnego opodatkowania, osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą płaci podatek dochodowy tylko w kraju, w którym siedzibę ma jej przedsiębiorstwo. Jednakże osoby fizyczne zamieszkałe w Polsce oraz posiadające zarejestrowaną w Polsce działalność gospodarczą będą płaciły podatki w Polsce tak długo, jak Polska będzie jej głównym miejscem zamieszkania lub jej powiązania społeczne i gospodarcze będą ściślejsze z Polską niż jakimkolwiek innym krajem.

Samozatrudnienie oznacza możliwość odliczania od dochodu kosztów jego uzyskania, tak więc opodatkowana nie będzie cała suma otrzymana od zleceniodawcy, a tylko różnica między nią, a twoimi kosztami, poniesionymi na wykonanie usługi.
Sprawa jest dość skomplikowana, ale każdy niemiecki prawnik i biuro rachunkowe, specjalizujące się w obsłudze Polaków prowadzących własną działalność gospodarczą spokojnie sobie z tym poradzą. Dlatego też sugerujemy profesjonalną pomoc przy zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie Republiki Federalnej Niemiec.

Drugim ważnym podatkiem z punktu widzenia prowadzenia własnej działalności gospodarczej jest podatek VAT. W Niemczech wynosi on 19%, a sposób jego rozliczania jest zdecydowanie łatwiejszy do tego w Polsce, bowiem można to robić kwartalnie lub nawet rocznie, a nie ma obowiązku składania comiesięcznych deklaracji. Aby zostać płatnikiem tego podatku należy zarejestrować się w niemieckim urzędzie podatkowym wypełniając specjalny formularz, pozwalający na uzyskanie własnego numeru podatkowego.

Kolejnym ważnym podatkiem, szczególnie jeśli będziemy działać w branży budowlanej, jest podatek od usług budowlanych (Bauabzugsteuer). Płacą go wszystkie osoby i firmy świadczące usługi budowlane. Do pobrania i odprowadzenia do urzędu skarbowego tego podatku zobowiązany jest zleceniodawca. Wysokość podatku ustalona jest na 15% od wartości usługi. Podatek ten dotyczy również usług wykonywanych przez polską firmę na terenie Niemiec.

Sposobem na jego uniknięcie jest złożenie odpowiedniego wniosku o zwolnienie z jego odprowadzania. Składa się go w urzędzie skarbowym odpowiednim do siedziby firmy. Jeżeli firma jest z Polski, urzędem właściwym jest urząd skarbowy w Oranienburgu. Po złożeniu takiego wniosku, niemal każda firma, również polska, zostaje zwolniona z jego odprowadzania.

podatki

Umsatzsteuer
Podatek od towarów i usług, podatek obrotowy - Mehrwertsteuer Uregulowania dla małych firm - Kleinunternehmen Regelung

Podatkowi obrotowemu podlegają wszystkie dochody uzyskane ze sprzedaży towarów iza wyświadczone przez dana firmę usługi. Warunkiem opodatkowania jest, że sprzedaż towarów i usług nastąpiła w ramach prowadzonej działalności i miejsce sprzedaży towarów i usług jest zlokalizowane na terenie Niemiec zgodnie z przepisami zawartymi w § 3 ff. UStG. Przy czym należy zwrócić uwagę, na fakt, że miejsce wykonania usługi w myśli przepisów podatkowych nie zawsze jest identyczne z rzeczywistym miejscem danej usługi.
Pomijając usługi wolne od podatku (§ 4 UStG), w niemieckim prawie o podatku obrotowym są ustalone dwie stawki podatkowe:
-ulgowa stawka podatkowa wynosząca 7%, której podlegają czasopisma, książki, artykuły spożywcze itp.
-regularna stawka podatkowa wynosząca 19% dla wszystkich innych usług.
Od tej zasady istnieją jak w każdym prawie podatkowym wyjątki. Do takich należą miedzy innymi: Uregulowania dotyczące małych przedsiębiorstw (§19 ustęp 1 UStG) - Kleinunternehmen-Regelung.
Prowadzący działalność gospodarcza mają możliwość nienaliczania podatku obrotowego (MWM) za wyświadczone przez siebie usługi. Warunkiem jest, że obroty firmy w roku poprzednim nie przekraczały kwoty 17.500,00 Euro, a w bieżącym roku według przewidywań, nie przekroczą kwoty 50.000,00 Euro. Przy zastosowaniu wymienionych przepisów paragrafu 19 ustęp 1 UStG wypisując racnunek za sprzedaż towarów lub za wykonaną, usługę nie dolicza się podatku obrotowego (MwSt) do Kwoty netto, ale rachunek musi zawierać wskazówkę o zastosowaniu wymienionego przepisu.
Wskazówka: np. kein Umsatzsteuer Ausweiss gemäß § 19 Abs. 1 UstG. Kleinunternehmen-Regelung. Tej kwoty 17.500,00 Euro nie należy traktować, jako kwoty zwolnionej od podatku, co bardzo często jest tak interpretowane. Kwota ta stanowi tylko granice rocznego obrotu, przy której jest możliwe zastosowanie powyższych przepisów. Nie ma to nic wspólnego z podatkiem dochodowym jak również z podatkiem od działalności.
Dla lepszego zrozumienia poniższy przykład:
Firma: Trockenbauer XY założona 15.01.2010 -
przewidywane obroty w roku 2010 -16.000,00 Euro
zadeklarowała ze skorzysta z powyższych przepisów,jako Kleinunternehmen. Rachunki są wypisywane netto, bez naliczania podatku MwSt.
Np. Rachunek 100,000,00 Euro
MwSt 0,00 Euro
Kwota Rachunku 100,000,00 Euro
Jak długo mogą firmy korzystać z powyższych uregulowań?
Tak długo, dopóki będą spełnione wymogi powyższych przepisów tzn. roczny obrót w roku minionym nie przekroczy kwoty 17.500,00 Euro a planowany na rok bieżący jest niższy jak 50.000,00 Euro. Przykład w wymienionej firmy:

Osiągnięty obrót w roku 2010 16.000,00 < jak 17.500,00 Euro - warunki spełnione, aby w roku 2011 pozostać nadal jako Kleinunternehmen Osiągnięty obrót w roku 2011 17.400,00 < jak 17.500,00 Euro - warunki spełnione, aby w roku 2012 pozostać nadal jako Kleinunternehmen Osiągnięty obrót w roku 2012 25.000,00 >jak 17.500,00 Euro - granica dopuszczalnych obrotów została przekroczona to znaczy, ze od 01.01.2013 roku, firma ta, jest zobowiązana do regularnego naliczania podatku MwSt.
W tym miejscu należy zwrócić uwagę na fakt, że kwota 17.500,00 stanowi roczny obrót. W przypadku, kiedy dana firma rozpoczyna działalność gospodarczą w trakcie roku, należy osiągnięty obrót przeliczyć na obrót roczny np.
Firma rozpoczęła działalność 01.09.2010 i osiągnęła w roku 2010 obrót 10.000,00 Euro. W przeliczeniu na roczny obrót otrzymamy następującą lavotc: 10.000,00:4 x 12 = 30.000,00 Euro. Kwota ta jest wyższa od 17.500,00 Euro, to znaczy, że powyższa firma od 01.01.2011 jest zobowiązana do naliczania MwSt i rozliczania się z Urzędem Skarbowym z tego podatku w trybie miesięcznym lub kwartalnym.
Często zadawanym pytaniem w tej materii jest pytanie, co jest korzystniejsze?
naliczać podatek obrotowy, czy skorzystać z możliwości dla małych firm i nie naliczać tego podatku. Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na takie pytanie, zależy to od branży i specyfiki wykonywanych usług. Korzystnym efektem powyższych przepisów jest fakt, że małe firmy nie naliczając podatku obrotowego, nie muszą sporządzać deklaracji dotyczących tego podatku (USt YA miesięcznie lub kwartalnie) rozliczają się raz w roku.
Natomiast, jeżeli naliczamy podatek obrotowy, dostajemy go od zleceniodawcy to musimy odprowadzić go do urzędu Skarbowego. To są w zasadzie pieniądze, które przechodzą od zleceniodawcy poprzez nasza firmę i trafiają do fiskusa.
Zastosowanie wymienionych przepisów jest korzystne
przede wszystkim w przypadku wykonywania usułg dla osób prywatnych, ponieważ istnieje większa możliwość regulowania ceny za usługę.
Błędne jest również następujące rozumowanie; jeżeli jestem małą firmą, nie naliczam podatku obrotowego, to nie mogę nic odliczyć jako koszt firmy. Kryteria wydatków, które mogą stanowić koszty prowadzenia działalności są takie same, dla małych firm jak i dla firm, które są płatnikami podatku obrotowego.
To tylko kilka ogólnych informacji i uwag dotyczących uregulowania dla małych firmy w zakresie podatku obrotowego.
Ciąg dalszy w następnym wydaniu, MwSt w branży budowlanej.

podatki

ubezpieczenia

ubezpieczenie zdrowotne bez podwyżek, bez wkładu własnego, bez badania lekarskiego, bez nadpłacania zaległych składek ustawowych, ubezpieczenie samochodowe, ubezpieczenie wypadkowe

ubezpieczenie

Versicherung

Krankenversicherung

podatek w Niemczech

ubezpieczenia

ubezpieczenie

podatki

biuro rachunkowe urząd skarbowy
podatek i działalność gospodarcza
usługi księgowe biura rachunkowe
podatek dochodowy biura rachunkowego
biuro księgowe warszawa
biuro rachunkowości, zus składki
rozliczenie
podatki
faktury księgowość
podatki dochodowe
rachunkowość: rozliczenia pit
zwrot podatku
porady prawne, księgowe
rozliczenia
podatek od nieruchomości
księgowa
sprawozdania finansowe: rozliczenie pit

ubezpieczenie

ubezpieczenia

podatek

ubezpieczenie

podatek w Niemczech

Krankenversicherung

Versicherung

ubezpieczenia

podatek

podatki

podatek w Niemczech

Krankenversicherung

Versicherung

ubezpieczenie

ubezpieczenia

podatek

podatki

ubezpieczenie

ubezpieczenia

podatek

podatki

podatek w Niemczech

Krankenversicherung

Versicherung

Krankenversicherung

Versicherung

ubezpieczenie

ubezpieczenia

podatek

podatki

podatek w Niemczech

podatek

podatek

biuro rachunkowe urząd skarbowy
podatek i działalność gospodarcza
usługi księgowe biura rachunkowe
podatek dochodowy biura rachunkowego
biuro księgowe warszawa
biuro rachunkowości, zus składki
rozliczenie
podatki
faktury księgowość
podatki dochodowe
rachunkowość: rozliczenia pit
zwrot podatku
porady prawne, księgowe
rozliczenia
podatek od nieruchomości
księgowa
sprawozdania finansowe: rozliczenie pit

podatki

ubezpieczenie

ubezpieczenia

podatek

podatek w Niemczech

Krankenversicherung

Versicherung

Krankenkasse

Jeder möchte nach neuesten medizinischen Standards versorgt werden. Wer dafür auch mehr ausgeben möchte, wählt eine private Krankenversicherung. Die Tarife hängen nicht vom Einkommen ab, sondern werden aufgrund mehrerer Faktoren individuell berechnet. Darüber hinaus unterscheidet sich eine private Krankenversicherung auch bei den Leistungen deutlich von der gesetzlichen.Vergleich Private Krankenversicherung und Gesetzliche Krankenkasse
In Deutschland können Krankheitskosten entweder über die gesetzliche Krankenkasse (GKV) oder die private Krankenversicherung (PKV) abgesichert werden. Dabei bestehen zwischen beiden Versicherungssystemen gravierende Unterschiede.So gehört die gesetzliche Krankenversicherung zum Sozialversicherungssystem in Deutschland, wodurch Arbeitnehmer pflichtversichert sind. Nur dann, wenn die Jahresarbeitsentgeltgrenze bzw. die Versicherungspflichtgrenze in drei aufeinander folgenden Jahren überschritten wird, entfällt die Versicherungspflicht, so dass ein Wechsel in die private Krankenversicherung möglich ist.